XXVIII Konferencja SOPiZ PTMA - 26-27 maja 2018 roku.


    Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
    Oddział w Łodzi

    www.lodz.ptma.plBlisko 40 uczestników Konferencji, tematy związane z obserwacjami astronomicznymi, sprzętem, zjawiskami oraz historycznymi danymi. Plany obserwacyjne oraz organizacja międzynarodowej Konferencji ESOP - to tematyka, która była poruszana w łódzkim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, przy ul. Pomorskiej 16a.
Spotkanie miłośników astronomii zostało zrealizowane dzięki dobrej współpracy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi - PiOA oraz Zarządu Głównego PTMA i OŁ PTMA.
Sekcję prowadzi dr hab. Marek Zawilski.
   
Zdjęcie grupowe na tarasie obserwacyjnym - fot. Janusz Wiland

    W dniach 26 – 27 maja (sobota/niedziela) 2018 roku w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi odbyła się XXVIII Konferencja  Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA.  Uczestniczyło w niej  ponad  30 obserwatorów z różnych oddziałów Towarzystwa oraz członkowie OŁ PTMA. Konferencję otworzyli: gospodarz miejsca  - Dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi – Andrzej Gruszczyński oraz kierownik filii PiOA – Marcin Wojtczak. Zgromadzonym uczestnikom za przybycie, zaangażowanie w obserwacje oraz organizację przedsięwzięcia podziękował również Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii – Mieczysław Janusz Jagła oraz prezes OŁ PTMA – Remigiusz Jabłoński. Trudu organizacyjnego, prowadzenia spotkania, podjął się prof. Marek Zawilski, który prowadzi SOPiZ, jako jedną z sekcji PTMA.

    Na konferencję oprócz zainteresowanych obserwatorów z Białegostoku, Częstochowy, Krakowa, Krosna, Otwocka, Poznania, Piotrkowa, Warszawy przybyli również dr Henryk Brancewicz, prezes honorowy PTMA z Krakowa oraz redaktor naczelny „Uranii” – dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK z Torunia.

    Historię obserwacji zakryciowych w Polsce, a także wyniki aktualnych obserwacji zaprezentował Wojciech Burzyński z licznie reprezentowanego oddziału białostockiego.

Obserwacje pozycyjne planetoid zrelacjonował Tomasz Kluwak z Poznania. O wynikach testu kamery cyfrowej ZWO opowiadał  prof. Marek Zawilski – Przewodniczący SOPiZ. Zalety polskiego insertera GPS omówił Tomasz Wężyk. Trudno szczegółowo opisywać poszczególne prezentacje, gdyż prezentowane dane, różnorodność informacji wymagałaby oddzielnego opracowania.

    W przerwie obiadowej  pierwszego dnia obrad uczestnicy Konferencji wzięli udział w pokazie nieba pod kopułą planetarium, gdzie zapoznali się z budową ręcznie wykonanego  projektora działającego w naszej placówce już od ponad 30 lat.

    Kolejne tematy tego dnia należały już do Wojciecha Burzyńskiego. Pierwszy to „Historia obserwacji zakryciowych w Polsce” natomiast następny – przyjął formę warsztatów dotyczących obsługi, porównania oraz dedykowania programów komputerowych związanych z obserwacjami.

    W drugim dniu obrad (niedziela) Prezes  ZG PTMA Janusz Jagła przedstawił relację z wyjazdu grupy multimedialnej PTMA z Niepołomic na całkowite zaćmienie Słońca do USA w sierpniu 2017 r. Następnie Gabriel Murawski z  Białegostoku zapoznał zgromadzonych z tematem  „Poszukiwanie egzoplanet metodą tranzytową   KELT  oraz  TESS”.

    Pomysłodawca i twórca Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Strzyżewskim  -  dr Bogdan Wszołek omówił zalety Obserwatorium pod kątem dokonywania obserwacji zakryciowych oraz zaproponował  tę lokalizację, jako jedno z miejsc do rejestracji zjawisk astronomicznych.

    Po przerwie kawowej i poczęstunku, wykład wygłosił dr. hab. M. Zawilski na temat– „Reminiscencje historyczne: Manfredi i Śniadecki”.
W końcowej części Konferencji prof. M. Zawilski oraz Wojciech Burzyński przedstawili plan pracy Sekcji  w najbliższych latach.

    Wyczerpując plan dnia, po różnych dyskusjach, omawianych planach, w godzinach już popołudniowych Prezes PTMA podziękował za trud organizacyjny, bogatą tematykę prezentowanych zagadnień, a przede wszystkim za poświęcony czas na rzecz promocji i rozwoju działalności Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.


XXVIII Konferencja Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii,
która odbyła się w dniach 26-27 maja (sobota/niedziela) 2018 r.
..

Miejscem obrad było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi, przy ul.Pomorskiej 16a.


Szczegóły Konferencji na stronie PTMA - zobacz
Przygotowanie - R.J.