Spotkanie świąteczne


    Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
    Oddział w Łodzi

    www.lodz.ptma.pl

    W czwartek, 27 grudnia 2018 roku,  w CZP nr 1  - Planetarium, odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne. Przybyłych członków oddziału powitał prezes – Remigiusz Jabłoński. Wyraził podziękowanie za przybycie, przygotowanie symbolicznego poczęstunku oraz za udział w cyklicznie organizowanych wykładach, pokazach i działaniach na rzecz astronomii. Złożył wszystkim życzenia w związku ze zbliżającym się  Nowym Rokiem!
Pomyślnego Nowego Roku, dobrego nieba do obserwacji  oraz owocnej współpracy, życzył również dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, gospodarz placówki – Andrzej Gruszczyński.

    Po wspólnym zaśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” zebrani złożyli wzajemnie życzenia, łamiąc się tradycyjnym opłatkiem.  Jak co roku dr Krystyna Skalska zaśpiewała kolędę wspominająca „tych, których brakuje już przy wigilijnym stole” („Kolęda dla nieobecnych”).    Przy miłej atmosferze, świątecznym nastroju, dyrektor A. Gruszczyński zaprezentował tegoroczne nagrania kolęd w wykonaniu działającego w CZP nr 1 chóru. Przekazała również wszystkim uczestnikom wydane kalendarze na rok 2019. Remigiusz Jabłoński w imieniu oddziału wręczył p. A. Gruszczyńskiemu książkę „Zagadka księżycowej twarz”, obecnego na spotkaniu najstarszego członka oddziału – pana Jana Sztajnykiera.


Pan Jan Sztajnykier - najstarszy członek OŁ PTMA

    Na zakończenie R. Jabłoński, usprawiedliwił nieobecnych, przekazując od nich życzenia. Podziękował za wspólne spotkanie oraz zaprosił na najbliższy wykład  -  31 stycznia, dr. Andrzeja Września dotyczący najciekawszych odkryć w fizyce i astronomii w 2018 roku.Były nawet specjalnie przygotowane "firmowe pierniczki".


                   
 R.J.