Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Oddział w Łodzi
Pomorska 16A
www.lodz.ptma.pl
Jubileusz 40 - lecia SOPIZ
Warszawa - 27-28 kwietnia 2019 roku

    W dniach 27-28 kwietnia odbyła się  XXIX Konferencja Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć. Miejscem obrad był Best Western Hotel PORTOS. Konferencja miała charakter Jubileuszowy. To właśnie 40 lat temu  zawiązała się oddzielna sekcja Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. O historii, początkach obserwacji, również w ramach łódzkich rejestracji zjwisk, wiele mówił dotychczasowy przewodniczący sekcji, prof. M. Zawilski, wiceprezes OŁ PTMA. W uroczystościach uczestniczył prezes PTMA - Mieczysław Janusz Jagła, prezes honorowy dr Henryk Brancewicz oraz zaangażowani w obserwacje przyjaciele - miłośnicy astronomii z Słowacji. Obecny był również Konrad Guhl, IOTA/ES z Niemiec,  który przewodniczy prowadzeniu obserwacji w Europie.
W czasie spotkania poruszana była tematyka obserwacji, badań, historii i działalności. Swój wykład związany z profesjonalnymi projektami badawczymi -
"OGLE – największy projekt obserwacyjny polskiej astronomii” - miał również  prof.  dr hab.,  prof. UW,  Andrzej Udalsk, jeden z najwybitniejszych astrofizyków - Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie.

    Również  Oddział Łódzki miał nie mały wkład w działalność Sekcji. Mówił o tym Mieczysław Borkowski, prezes honorowy OŁ PTMA. W Konferencji uczestniczył również prezes OŁ PTMA - Remigiusz Jabłoński oraz członek  OŁ - Zygmunt Winkler.

    Obecny przewodniczący, prof. M. Zawilski, również podziękował za wieloletnią współpracę. Zaproponował, aby kierowanie sekcją w dalszych działaniach objął kolega Wojciech Burzyński z Oddziału Białystok. Propozycja została przyjęta. Tym samym siedziba sekcji zostaje w tym roku przeniesiona z Łodzi do Białegostoku.

    Na zakończenie prezes Jagła podziękował uczestnikom i zachęcił do dalszej wytrwałej pracy na rzecz PTMA.


Program konferencji.

Sobota, 27 kwietnia 2019 r.

11:00 – 12:30
Zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego UW, al. Ujazdowskie 4

14:00 – 14:30  Oficjalne otwarcie obrad konferencji – Hotel PORTOS, ul. Mangalia 3a
Zagajenie – dr hab. inż. Marek Zawilski, mgr Mieczysław Janusz Jagła, dr  Henryk Brancewicz

14:30 – 15:15 dr hab. inż.,  prof. PŁ,  Marek Zawilski: “Początki SOPiZ i najważniejsze wydarzenia z życia Sekcji
15:15 – 15:30 mgr inż. Wojciech Burzyński, PTMA Białystok: ” SOPIZ w latach 1979-2019 – ujęcie statystyczne
15:30 – 16:00 prof.  dr hab.,  prof. UW,  Andrzej Udalski: “OGLE – największy projekt obserwacyjny polskiej astronomii
16:00 – 16:45 dr hab. inż.,  prof. PŁ,  Marek Zawilski: Pokaz slajdów
17:15 – 17:30 mgr inż. Konrad Guhl, IOTA/ES: “Historia ESOP i współpraca SOPIZ z IOTA/ES“.
17:30 – 18:00 mgr Dominik Pasternak, mgr Tymon Kretschmer, MOA Niepołomice – “Zakrycie całkowite”
18:00 – 18:30 mgr inż. Janusz Wiland, PTMA Warszawa: “Moje najciekawsze obserwacje zakryć i zaćmień


Niedziela, 28 kwietnia 2019 r.

09:00 – 09:30 dr Anna Marciniak, OA UAM: “Synergiczne badania planetoid: fotometria, termika i zakrycia gwiazdowe
09:30 – 10:00 mgr inż. Tomasz Kluwak, PTMA Poznań: “Jak tworzone są efemerydy zakryć asteroidalnych ?
10:00 – 10:45 Renata Kolivošková, mgr inż. Jaroslav Gerboš  – Obserwatorium Presov i Banska Bystrica: “Astronomia i zakrycia na Słowacji.”
10:45 – 11:00 mgr Mieczysław Stefan Borkowski, PTMA Łódź: “Wspomnienie ESOP V
11:00 – 11:30 Adam Tużnik, UJ, PTMA Kraków – “Automatyczne przeglądy nieba, człowiek kontra maszyna
12:00 – 12:45 mgr inż. Wojciech Burzyński: “Obserwacje zjawisk zakryciowych – Aktualne standardy i nowości 2018/2019
12:45 – 13:05 Gabriel Murawski, PTMA Białystok: “Fotometria milimagnitudowa w zjawiskach zakryciowych
13:05 – 13:35 dr hab. inż. Marek Zawilski, PTMA Łódź: “Jan Śniadecki – niezmordowany obserwator krakowski


 R.J.