Efemerydy    Efemerydy dla zakryć gwiazd przez Księżyc,
E. Longitude   19 27 30.0,  Latitude  51 46 41.0,  Alt.  193m; 
Telescope dia 10cm; <7 Mag

Rok 2014
styczeńluty, marzec, kwiecieńmajczerwiec, lipiec, sierpien,  wrzesień, październik, listopad, grudzień
Rok 2013
styczeńluty, marzec, kwiecieńmajczerwiec, lipiec, sierpienwrzesień, październik, listopad, grudzień
Rok 2012
styczeńluty, marzeckwiecieńmaj, czerwiec,  lipiec, sierpień,  wrzesień, październik, listopad, grudzień
Rok 2011
maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
  • - Zakrycie gwiazdy 96002  - Łódź, 06.04.2014     - zobacz
  • - 9 marca 2014 - gwiazda zakrywana ZC 944=124 H1.Orionis, podwójna. - zobaczZakrycie gwiazdy podczas pokazu nieba -18.10.2012 - (więcej - PiOA)


Opracowanie - R. Jabłoński

<<<strona główna <<<

PTMA Łódź, 2014