Komunikat z WZC OŁ PTMA - kwiecień 2018


    Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
    Oddział w Łodzi

    www.lodz.ptma.pl    26 kwietnia 2018 roku w CZP nr 1 - Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 16a, odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
     Zebranie otworzył Prezes OŁ PTMA Mieczysław Borkowski, który  przedstawił sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za okres kadencji. W sprawozdaniu podkreślił  udział prof. Marka Zawilskiego w przeprowadzaniu  merytorycznych, fachowych obserwacji zjawisk astronomicznych. Docenił także wkład pracy obecnego sekretarza OŁ PTMA Remigiusza Jabłońskiego działającego na rzecz Towarzystwa w trudnych dla Oddziału latach. Prezes podziękował członkom OŁ PTMA za wspólne działania i poparcie dla sprawy Oddziału. Podkreślił, iż w placówce przy ul. Pomorskiej 16 znajduje się jedyne w Łodzi obserwatorium astronomiczne. Obecna władza placówki  - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 - wspiera działania naszego oddziału.


    Należy dodać, że w czasie spotkania przybył kierownik Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego - pan Marcin Wojtczak, który także podziękował obecnemu Zarządowi za dobrą współpracę oraz wyraził nadzieję na kolejne lata owocnej pracy związanej z astronomią.

      W dalszej części Zebrania  Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Następnie w jawnym głosowaniu został wybrany nowy Zarząd OŁ PTMA.
W jego skład weszli:

 - Prezes  -  Remigiusz Jabłoński
 - Wiceprezesi -  Marek Zawilski i Andrzej  Wrzesień
 - Sekretarz -  Joanna Brząkała
 - Skarbnik -  Elżbieta Czekaj
 - Członkowie zarządu -  Paweł Krajewski,  Joanna Wójtowicz

Komisja Rewizyjna  -  Zygmunt Winkler, Klemens Liban,  Michał Głogowski
Komisja Inwentarzowa i Likwidacyjna  -  Zygmunt Winkler, Klemens Liban, Mieczysław Borkowski

     Podjęto uchwałę o wyborze delegatów na Walny Zjazd Delegatów  -  Marek Zawilski, Remigiusz Jabłoński, Mieczysław Borkowski (rezerwa).
       Remigiusz Jabłoński podziękował zebranym za zaufanie. Wyraził słowa podziękowania za wieloletnie kierowanie oddziałem prezesowi Borkowskiem. Omówił program działania na kadencję  2018 – 2022. Nakreslił kierunki współpracy z instytucjami np. z Zieloną Łodzią. Wspomniał m.in. o planowanej w placówce imprezie „Noc muzeów” – włączenie się w tą imprezę będzie dobrą promocją Planetarium oraz OŁ PTMA.

    WZC podjął uchwałę o ustanowieniu byłego prezesa Mieczysława Borkowskiego honorowym prezesem łódzkiego Oddziału PTMA.
J. Brząkała

Przygotowanie - R.J.