Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
    Oddział w Łodzi
    ul. Pomorska 16A

    www.lodz.ptma.pl

Ogólnopolskie Młodzieżowe Saminarium Astronomiczno-Astronautyczne - Grudziądz 2021

Dnia 12 czerwca  2021 roku o godzinie 20:00 podczas transmisji internetowej z wirtualnego studia grudziądzkiego Planetarium odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno - Astronautycznego im. prof. Roberta Głębockiego (OMSA). Ogólnopolski Finał XLVII OMSA, podobnie jak etapy wojewódzkie, odbył się całkowicie w zdalny sposób za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komunkacji internetowej. Transmisję konkursu przeprowadzono za pośrednictwem kanału YouTube grudziądzkiego Planetarium.

Wydarzeniu patronował pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pan Maciej Glamowski - Prezydent Grudziądza. Konkurs wspierany jest od wielu lat przez polskie instytucje astronomiczne takie jak: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Fundacja Astronomii Polskiej, Fundacja Nicolaus Copernicus oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników przemówienia wygłosili: pan Sławomir Kopyść - członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego , pan Maciej Glamowski – prezydent Grudziądza, prof. Marek Sarna – prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA), pan Janusz Jagła -  prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA).

Komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) oraz Analog Astronaut Training Center (AATC)  wyłoniła 8 prac badawczych (miejsca od I do V) , których autorzy uzyskali tytuł laureata XLVII OMSA. W eliminacjach wojewódzkich konkursu wzięli udział uczniowie z 14 województw. W każdym województwie wybrano maksymalnie trzy najlepsze prace astronomiczne, które w większości przypadków były autorskimi projektami badawczymi młodych prelegentów. Zostały one zaprezentowane na Finale XLVII OMSA transmitowanym z wirtualnego studia planetarium w Grudziądzu (10-12.06.2021). Podczas trzech dni Seminarium w trzech sesjach tematycznych łącznie wygłoszono 32 prelekcje konkursowe.

Nagrania trzech pięciogodzinnych sesji wykładowych 47.OMSA (2021):
- Sesja 1 - https://youtu.be/WBCKEIJKgXI
- Sesja 2 - https://youtu.be/OMH3B9-kLW4
- Sesja 3 - https://youtu.be/nEsEpmeWox0

Serdecznie gratulujemy opiekunom prac oraz wszystkim uczestnikom XLVII OMSA i już dzisiaj zapraszamy za rok na kolejną edycję Seminarium!
Bardzo dziękujemy też Organizatorom Wojewódzkim za podjęcie się trudu organizacji etapów wojewódzkich Seminarium.

 --------------------------------------------------------
Kolejny rok Oddział Łódzki PTMA był współorganizatorem konkursu wojewódzkiego!