Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
    Oddział w Łodzi

    www.lodz.ptma.pl

Komunikat z Walnego Zebrania Członków Oddziału Łódzkiego

Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Łódź, 31 marca 2022 r.

    
    31 marca 2022 roku w CZP nr 1 - Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 16a, odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
     Zebranie otworzył Prezes OŁ PTMA Remigiusz Jabłoński, który  przedstawił sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za okres kadencji. W sprawozdaniu podkreślił  udział prof. Marka Zawilskiego w przeprowadzaniu  merytorycznych, fachowych obserwacji zjawisk astronomicznych. Podziękował również Honorowemu Prezesowi Mieczysławowi Borkowskiemu za aktywne wspieranie rejestracji zjawisk w terenie. Docenił także wkład pracy obecnego Zarządu. Wspomniał o konkursach, których OŁ jest współorganizatorem oraz o innych okazjonalnych działaniach wspomagających funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi.

 
    Prezes podziękował członkom OŁ PTMA za wspólne działania i poparcie dla sprawy Oddziału – tym którzy prowadzili pokazy astronomiczne, członkom różnych komisji, a także osobom, które promowały działalność poprzez prowadzenie wykładów, nie tylko w czasie spotkań w ramach PTMA. Wspomniał również o zaangażowaniu w Jubileusz 70-lecia oddziału, który był obchodzony w 2018 roku.

    Należy dodać, że w czasie spotkania przybył kierownik Filii nr 3 CZP nr 1 będącej siedzibą naszego oddziału  - pan Marcin Wojtczak, który także podziękował obecnemu Zarządowi za dobrą współpracę oraz wyraził nadzieję na kolejne lata owocnej pracy promującej działania miłośniczego ruchu astronomicznego.


Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium odchodzącemu Zarządowi. W jawnym głosowaniu został wybrany nowy Zarząd OŁ PTMA.


W jego skład weszli:


 - Prezes  -  Remigiusz Jabłoński
 - Wiceprezesi -  Marek Zawilski i Andrzej  Wrzesień
 - Sekretarz -  Joanna Brząkała
 - Skarbnik -  Elżbieta Czekaj
 - Członkowie zarządu -  Mieczysław Borkowski,  Joanna Wójtowicz, Andrzej Dąbrowa.

Komisja Rewizyjna  -  Zygmunt Winkler, Klemens Liban,  Marcin Górko
Komisja Inwentarzowa i Likwidacyjna  -  Mieczysław Borkowski, Konrad Kozłowski, Adam Bandurski.

     Podjęto uchwałę o wyborze delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddział będą reprezentować: Remigiusz Jabłoński, Mieczysław Borkowski (Marek Zawilski rezerwa). Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwałę dotyczącą zgłoszenia wniosków do odznaczenia  trzech osób przez Zarzad Główny PTMA.

       Remigiusz Jabłoński podziękował zebranym za zaufanie i oddane głosy. Omówił program działania na kolejną kadencję. Wspomniał o kontynuacji prowadzonych dotychczas prac oraz wyraził nadzieję na zwiększenie ilości członków oddziału. Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem.

J. Brząkała


Przygotowanie - R.J.