Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
    Oddział w Łodzi

    www.lodz.ptma.pl

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne


      W dniu 21 kwietnia 2022 roku w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, Filii – Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, odbyło się Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wytypowała 5 do prezentacji w czasie Seminarium.
   
    Ze względów zdrowotnych, niestety, nie wszystkim udało się dotrzeć.  Komisja  w składzie: Katarzyna Janus – wicedyrektor CZP 1, Remigiusz Jabłoński – przewodniczący komisji ( CZP1/PTMA), Joanna Brząkała (CZP1/PTMA) oraz Stanisław Węcław (CZP1/PTMA) po wysłuchaniu prezentacji wszystkich uczestników oraz odpowiedzi na postawione im przez członków komisji pytania , postanowiła przyznać:


I miejsce – Łukaszowi  Kowalczykowi z I LO w Radomsku za pracę na temat ” Kosmiczne wojaże fal radiowych odbieranych za pomocą własnoręcznie zbudowanej aparatury”.

II miejsce – Julii Bartczak uczennicy I LO w Łasku, autorce pracy „Stacje kosmiczne”

III miejsce – dla  Karoliny Siudy z II LO w Wieluniu ,która przedstawiła pracę na  temat:  „Historia teleskopów”

    Przewodniczący komisji pogratulował autorom prac wiedzy oraz kreatywności i chęci, którymi wykazali się przygotowując prezentacje i życzył im dalszych sukcesów. Złożył również podziękowania na ręce obecnych z uczniami ich opiekunów za trud, życzliwość oraz pomoc okazaną młodzieży w zgłębianiu trudnych zagadnień z zakresu astronomii.

    Laureaci jak i opiekunowie otrzymali nagrody i drobne upominki, które ufundowało Stowarzyszenie Rada Rodziców przy CZP nr 1, OŁ PTMA oraz URANIA. Łukasz Kowalczyk oraz Julia Bartczak będą reprezentować nasze województwo w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym, które odbędzie się w czerwcu. Natomiast Karolina Siuda będzie uczestniczyć w charakterze obserwatora.

    Wszystkim uczestnikom, którzy nadesłali swoje prace na konkurs serdecznie dziękujemy! Nieobecni również otrzymają drobne upominki oraz dyplomy! Warto dodać, że w tym roku patronat nad Seminarium objęło Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego!
   
    Spotkanie zakończono pokazem nieba w planetarium.


Jeden z slajdów prezentacji uczestniczki, która nie mogła dotrzeć....

  
    


Przygotowanie - R.J.