Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
    Oddział w Łodzi

    www.lodz.ptma.pl
Zakrycie asteroidalne
Kilka fotek z ostatniego zakrycia gwiazdy 13.9 mag. (rekord słabości!) przez asteroidę (117) Lomia 8 maja. Na zdjęciach widać ruch asteroidy, a ostatnia grafika przedstawia krzywą blasku i ostateczne wyniki momentu zakrycia (D) i odkrycia (R).

Rejestracja  - M. Zawilski oraz M. Borkowski.


Przygotowanie - R.J.