JUBILEUSZ 70-LECIA

JUBILEUSZ 70-LECIA OŁ PTMA

W dniu 8 czerwca 2019 r w Planetarium im. Arego Sternfelda w Łodzi obchodziliśmy jubileusz 70-lecia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wśród zaproszonych gości byli mn.: Prezes ZG PTMA Mieczysław Janusz Jagła oraz Prezes Honorowy dr Henryk Brancewicz, dyrektor OA Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Andrzej Udalski, dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi Andrzej Gruszczyński oraz kierownik filii nr 3, w której mieści się Planetarium Marcin Wojtczak.

W uroczystości udział wzięło ponad 40 osób. W osobach prezesów był reprezentowany Oddział w: Białymstoku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Toruniu oraz Warszawie. Był również przedstawiciel Oddziału Śląskiego, członek zarządu. Zaszczycił nas obecnością również redaktor naczelny Uranii – prof. Maciej Mikołajewski z Torunia. W uroczystościach uczestniczyli m.in. kierownik planetarium EC-1, przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej oraz przewodniczący Komisji Oświaty Łódź- Bałuty.

Po powitaniu uczestników przez prezesa OŁ PTMA Remigiusza Jabłońskiego i krótkich wystąpieniach zaproszonych osób głos zabrali: prof. dr hab. Marek Zawilski oraz honorowy Prezes Oddziału Łódzkiego, a zarazem były dyrektor Planetarium Mieczysław Borkowski, którzy przedstawili historię Oddziału począwszy od roku 1948.

Ostatnie kilka lat z historii oddziału, bieżące działania oraz aktualny stan oddziału podsumował prezes – Remigiusz Jabłoński. Wspomniał i podziękował za zaangażowanie członkom oddziału w różne konkursy, prace w komisjach. Szczególne wyrazy uznania skierował pod adresem najbardziej zasłużonych w łódzkie działania astronomiczne – prof. M. Zawilskiemu oraz inicjatorowi i budowniczemu planetarium – M. Borkowskiemu. Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniem – „składam serdecznie podziękowania Zarządowi Głównemu, prezesowi Januszowi Jagle za pomoc w organizacji obchodów naszego Jubileuszu za dobre słowo prezesowi honorowemu dr. Henrykowi Brancewiczowi. Chcę podziękować wszystkim tu obecnym, szczególnie prezesom różnych oddziałów, którzy przebyli setki kilometrów, aby tu być. Dziękuję także za pomoc moim najbliższym współpracownikom – zarządowi, członkom oddziału, a także zespołowi Planetarium Pomorska. Dziękuję także Dyrekcji CZP, kierownictwu Planetarium oraz wszystkim, którzy uświetnili dzisiejszy dzień.”

Prezes oddziału odczytał również nadesłane życzenia z Oddziału Puławy oraz od Prezydent Miasta Łodzi. W liście pani gratulacyjnym pani Hanna Zdanowska pisze o astronomii, oraz o jej tworzeniu przez PTMA m.in.:

Dziś nie da się już o niej opowiedzieć, nie używając najnowocześniejszych technologii, ale i wyzwanie przez nią stojące są zupełnie inne. Niezmienny jest jednak cel, jakim były i są nadal obserwacje planet, gwiazd i komet, a także przybliżanie łodzianom astronomii poprzez organizowane dla nich interesujących „wycieczek po łódzkim nieboskłonie”.

Słowa zapewnień o współpracy z OŁ PTMA skierował również Dyrektor CZP nr 1 p. Andrzej Gruszczyński, który podkreślił dobrą współpracę z również z obecnym prezesem Zarządu Głównego w Krakowie – p. Mieczysławem Januszem Jagłą.

Po krótkiej przerwie kawowej odbył się wykład prof. Andrzeja Udalskiego na temat „OGLE – największy projekt obserwacyjny polskiej astronomii” . Projekt prowadzony od 1992 roku ma na celu wykrywanie i obserwację zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego.

W trakcie przerwy obiadowej uczestnicy spotkania udali się na taras widokowy w celu wykonania wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

W drugiej części spotkania Joanna Wójtowicz studentka I roku fizyki UŁ z Łódzkiego Oddziału PTMA przedstawiła prezentację „Łączność z ISS w ramach projektu ARISS”, podczas której w ciekawy sposób opowiedziała o celach i realizacji projektu, który umożliwia młodzieży szkolnej z całego świata nawiązanie kontaktu radiowego z astronautami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej .

Zainteresowane osoby miały również okazję uczestniczyć w pokazie pod kopułą, gdzie poznały historię naszego unikatowego, wykonanego ręcznie przed laty projektora działającego w mechanicznym planetarium.

Po wykładzie M. Borkowskiego, wydarzenia ostatnich lat oraz stan obecny i działania oddziału przedstawił prezes – Remigiusz Jabłoński. Odczytał również nadesłany list gratulacyjny od Prezydent Miasta Łodzi – pani Hanny Zdanowskiej. Odczytane zostały również życzenia z okazji powołania oddziału – nadesłane przez prezesa Oddziału Puławskiego – p. Janusza Ławickiego.

Scroll to Top