Zakrycie asteroidalne gwiazdy 14.05.2024

W dniu 14 maja 2024 nasz kolega z Oddziału Łódzkiego PTMA prof. Marek Zawilski dokonał udanej obserwacji zakrycia asteroidalnego. Obiektem obserwacji była gwiazda 11,5 mag znajdująca się w gwiazdozbiorze Wężownika. Mimo iż zakrycie trwało tylko 0,2 sekundy to udało się je zarejestrować a przewidywany czas zakrycia zgadzał się co do sekundy. To drugie tak krótkie, zarejestrowane przez kolegów z OŁ PTMA zakrycie. Na dołączonych zdjęciach udokumentowany jest przebieg pasa zakrycia, wynik ostateczny oraz krzywa blasku: niebieska – dla zakrywanej gwiazdy i żółta – dla gwiazdy porównania. Mamy nadzieję na kolejne udane obserwacje zakryć w naszym oddziale.

Scroll to Top